Tarieven

Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dit wil zeggen dat ik de bedragen hanteer, die door het RIZIV vastgelegd zijn. Deze bedragen worden telkens op 1 januari aangepast.

Als er een gunstig advies tot terugbetaling gegeven is, krijgt u 75% van het totale bedrag terugbetaald. Hebt u geen recht op terugbetaling via het RIZIV, dan bestaat de mogelijkheid om via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit toch nog terugbetaling te krijgen. Hoeveel u terugbetaald krijgt, is afhankelijk van uw mutualiteit.

Logopedische verstrekking Honoraria Tegemoetkoming Remgeld
Aanvangsbilan = onderzoek + verslag (per 30 min.) € 31,13 € 23,35 € 7,78
Evolutiebilan € 44,47 € 33,36 € 11,11
Sessie van 30 min. € 22,24 € 16,68 € 5,56
Sessie van 60 min. € 44,47 € 33,36 € 11,11

Ik werk via de derdebetalersregeling. U betaalt dus enkel het remgeld. De rest van het bedrag ontvang ik rechtstreeks van de mutualiteit.