Taalstoornissen bij kinderen

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het verwerven van de moedertaal.

Het verwerven van de moedertaal kan bij sommige kinderen trager verlopen dan verwacht. Dan spreken we van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij leeftijdsgenoten. Dan spreken we van een gestoorde taalontwikkeling.

De kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis variëren van kind tot kind.