Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij spraakbewegingen niet vlot verlopen. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd.

Stotteren heeft zichtbare kenmerken zoals meebewegingen in het gezicht en van andere lichaamsdelen, een verstoring van de adem, zweten en gespannen zijn.

Er zijn ook verborgen kenmerken. Je probeert bepaalde situaties te vermijden, woorden of klanken te omzeilen, je hebt spreekangst en een gebrek aan zelfvertrouwen.