Slikstoornissen

Slikstoornissen kunnen zich voordoen bij kinderen. Deze kinderen hebben dan een foutieve slikbeweging. Dit heeft op zijn beurt een negatieve invloed op de groei van de tanden. De tong duwt voortdurend tegen de voorste snijtanden waardoor deze schuin gaan groeien. Dit kan ook gepaard gaan met een foutieve articulatie van bepaalde klanken.

Zelf volgde ik een cursus om mij verder te specialiseren in deze specifieke problematiek van foutief slikken.

 

Slikstoornissen kunnen zich ook voordoen bij volwassenen. De aansturing van de spieren, nodig bij het slikken, kunnen problemen geven. De oorzaak kunnen we vinden bij een hersenletsel of bij een aandoening van het zenuwstelsel. Soms kunnen er ook plaatselijke beschadigingen of belemmeringen zijn waardoor het slikken moeilijk gaat. Dit komt dikwijls door een operatie in het hoofd- en halsgebied. Kenmerken zijn verslikken, moeite met kauwen, voedsel blijft hangen en gewichtsverlies.