Bijscholingen

2007   Nederlands met gebaren

2008   Vlaamse Vragenlijst voor Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK): een betrouwbaar instrument voor de diagnose van DCD – SIG

2008   DCD en aanverwante stoornissen – SIG

2008   30’ VVL Congres, thema: therapie

2010   Eerste Hulp bij Opvoeden: Over-leven met leer- en ontwikkelingsproblemen – Arteveldehogeschool

2010   Multiprobleemgezinnen en kansarmoede – Arteveldehogeschool

2012   Talentontdekking en talentontwikkeling

2013   Handelingsgericht werken: Meervoudige intelligentie en de leerkracht doet er toe!

2015   Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2015   Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016 Trainingscursus Typ10

2016 Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde – Kwec

2016 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met meten en metend rekenen o.l.v. Hilde Heuninck – SIG

2016 Logopediadag:

  • Logopedisch onderzoek en behandeling bij het ‘verhaspelen van lange woorden’ bij kinderen
  • De myobox van MTRL
  • Die vervelende tongpunt-r

2016 Voorstelling test meten en metend rekenen en begrijpend lezen – Arteveldehogeschool

2017 Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen – SIG

2017 Kinderheesheid – SIG

2018 Praktische Cursus Technisch Lezen – Kwei

2018 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3/ Hoofdrekenen met en zonder brug – SIG

2018 Infosessie compenserende software voor lees- en leermoeilijkheden – Modem

2019 Basiscursus PROMPT – SIG

2019 Symposium ouderbegeleiding – VVL

2020 Webinar ‘Starten met telelogopedie’ – D-teach training

2020 Webinar ‘Lax Vox’ – Stephanie Krüse

2020 Webinar ‘Rekenen op afstand’ – Hilde Heuninck – SIG

2020 Webinar ‘Hoe herken je toekomstige leesproblemen?’ – Thomas More