Bijscholingen

2007   Nederlands met gebaren

2008   Vlaamse Vragenlijst voor Motorische Vaardigheden van Kleuters (VMVK): een betrouwbaar instrument voor de diagnose van DCD

2008   DCD en aanverwante stoornissen

2008   30’ VVL Congres, thema: therapie

2010   Eerste Hulp bij Opvoeden: Over-leven met leer- en ontwikkelingsproblemen

2010   Multiprobleemgezinnen en kansarmoede

2012   Talentontdekking en talentontwikkeling

2013   Handelingsgericht werken: Meervoudige intelligentie en de leerkracht doet er toe!

2015   Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school o.l.v. Hilde Heuninck

2015   Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school o.l.v. Hilde Heuninck

2016 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 o.l.v. Hilde Heuninck

2016 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 o.l.v. Hilde Heuninck

2016 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 o.l.v. Hilde Heuninck

2016 Trainingscursus Typ10

2016 Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde

2016 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met meten en metend rekenen o.l.v. Hilde Heuninck

2016 Logopediadag:

  • Logopedisch onderzoek en behandeling bij het ‘verhaspelen van lange woorden’ bij kinderen
  • De myobox van MTRL
  • Die vervelende tongpunt-r

2016 Voorstelling test meten en metend rekenen en begrijpend lezen

2017 Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen

2017 Kinderheesheid